Direct naar de contentDirect naar de footer

Fysiotherapie

U kunt nu met fysiotherapie worden behandeld in Fitness Centre Terworm. Door de komst van Fysio Terworm naar het wellnesscentrum is het pakket aan voorzieningen bij l Fitness Centre Terworm enorm vergroot. Ralph Habets is gespecialiseerd in Fysio, Hydro en Sport.

DIRECTE TOEGANKELIJKHEIDFYSIOTHERAPIE

U hoeft voor een behandeling niet meer eerst voor een verwijzing naar de huisarts. Op basis van deze nieuwe regeling kunt u bij ons direct een afspraak maken voor fysiotherapie. De fysiotherapeut zal in de eerste behandeling beoordelen of een analyse door de huisarts alsnog noodzakelijk is. Zo niet dan kan de behandeling gewoon worden voortgezet

ERKENNING

Ralph Habets is BIG geregistreerd. Verder is hij geregistreerd in het Kwaliteitsregister fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Dit betekent, dat Ralph werkt volgens de erkende standaarden.

DEBEHANDELING

Na een vraaggesprek en onderzoek bepaalt u samen met Ralph de doelen die u met de therapie wilt bereiken. Fysio Terworm staat voor een actieve aanpak van uw klachten. Ralph zal eerst samen met u trachten te achterhalen wat de oorzaak is van uw klachten. De behandeling zal dan ook zoveel mogelijk worden gericht op de aanpak van deze oorzaak. Hij streeft naar een actieve onafhankelijke patiënt. Dit betekent, dat u een actieve rol in de behandeling krijgt toebedeeld.

VERGOEDING

Fysio Terworm heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Dit betekent, dat conform uw polisvoorwaarden, de behandelingen fysiotherapie door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Wij kunnen uw behandelingen rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar.

SAMENWERKING

De combinatie met Medical Fitness Centre Terworm betekent, dat Ralph voor individuele behandelingen gebruik kan maken van de faciliteiten van het centrum. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld de oefeningen in het warme water(30 graden) uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld na een operatie eerst met Ralph individueel trainen. Het overstappen naar de groepstraining bij Medical Fitness Centre Terworm is dan niet meer zo'n grote stap.

AFSPRAAK

Heeft u klachten en denkt u dat fysiotherapie u daarbij kan helpen? Maak een afspraak en bespreek het met Ralph. De behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt een afspraak maken in het centrum rechtstreeks bij Fysio Terworm of bel: +31(0)45 560 18 30

Website Fysio Terworm